De Vereniging

Onze ALTA VERENIGING

Het kan niet worden ontkend. Onze ALTA VERENIGING wordt gedragen door een enthousiaste kern, die geen bijeenkomst op ALTADAG / WEEKEND zal overslaan.
Toch zijn er veel meer ALTA’s die ternauwernood bekend zijn met onze club en daarbij moet gedacht worden aan vooral de jongere garde. Maar ook jongeren worden ouder en het ligt in de verwachting, dat met het ouder worden, belangstelling voor de geschiedenis van onze voorouders toe zal nemen. In het algemeen is er tegenwoordig veel belangstelling voor het voorgeslacht en het onderzoek daarnaar. Het is dus zaak om deze belangstelling te activeren en meer Alta’s bij de ALTA VERENIGING te betrekken.
Hier ligt een taak voor de harde kern van onze club, om meer Alta’s, en vooral jongeren, bij onze activiteiten te betrekken.

Onlangs mocht ik mijn 74e verjaardag vieren en daarbij kwam, om de feestelijkheid te verhogen, ook nog het feit dat ik reeds 40 jaar bewoner van Jubbega ben.
74 en daarbij de terugblik op 40 jaar brengt ook andere overwegingen mee.
Hoelang zal ik nog in staat zijn om uw redacteur te blijven en wie zou deze taak willen overnemen? Er ligt hier in huis een schat aan gegevens betreffende onze familie en die schat zou moeten worden overgedragen aan iemand die zich bereid verklaart om de taken t.z.t. over te nemen.
Hoewel ik er nog steeds enthousiast tegen aan ga, moet ik toch constateren dat alles een beetje langzamer gaat. Er is natuurlijk onze verre neef in Rhodos, die met hetzelfde enthousiasme is behept en veel kennis aandraagt. Ik moet echter nu al het archief van de Alta’s zodanig gaan ordenen, dat het gemakkelijk kan worden overgedragen.
Om ook deze toekomst zeker te stellen vraag ik om liefhebbers, die zich mogelijk al wat kunnen oriënteren.

Dus helder gesteld luidt de vraag:

Is er een toekomstige redacteur onder u allen?
En zo ja, schroom niet!

J.J. Alta

Nieuws

Bericht van J.J.Alta

Onze ALTA VERENIGING Het kan niet worden ontkend. Onze ALTA VERENIGING wordt gedragen door een enthousiaste kern, die geen bijeenkomst op ALTADAG / WEEKEND zal overslaan. Toch zijn er veel meer ALTA’s die ternauwernood bekend zijn met onze club en daarbij moet gedacht worden aan vooral de jongere garde. Maar ook jongeren worden ouder en …

Beveiligde pagina’s

Sommige gedeelten van deze site zijn beveiligd met een paswoord s.v.p. contacteer de vereniging voor het desbetreffende paswoord.

Contactform

[ninja_form id=1]