2003 Elspeet

ALTA-Weekend/Dag 2003WEEKEND Voor het weekend arrangement hadden zich bedroevend weinig Alta’s opgegeven. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat de 9 Alta’s die zich op de namiddag op de Stakenberg vervoegden een heerlijke avond met borreltje, koud en warm buffet en gezellige kout hebben doorgebracht. Er kon eens rustig over familiezaken worden gepraat en er werden vele familieverhalen uit het verleden opgediept. Het was evenwel jammer voor de organisatoren dat er zo weinig van dit gezellig samenzijn werd geprofiteerd. En dat terwijl de accommodatie perfect was. Een heel verschil met ons bedsteden avontuur van twee jaar geleden; om maar niet te spreken van de bremzoute soep in de herberg in Workum. Nu was het eten
prima voor elkaar.
Wij hopen wel dat bij een volgende gelegenheid, als weer een weekend wordt georganiseerd dat daar meer Alta’s op af zullen komen.

DE DAG Die was beter bezocht met 31 Alta’s, die begonnen met koffie om vervolgens met Ko de boswachter de natuur in te trekken. Een interessante tocht volgde, opgeluisterd door het geestigecommentaar van Ko, die ons de namen van de vele paddestoelen deelachtig maakte en ons ook nog vergastte op sagen en legenden van de Veluwe. Hij vertelde ons o.a. over de jaarringen in een Douglas spar, waar je kon zien welke de warme- en welke de koude kant van de boom was. Wij zagen hierin een overeenkomst met onze familie die ook een warm en een koude kant kent. De bosduivel, die in een dikke boom huist, werd ons voorgeschoteld d.m.v. een apparaatje in Ko’s zak, die een zacht kreunend geluid voortbracht. De lichtgelovige Alta’s zullen het wellicht voor waar hebben aangenomen, maar mijn indruk was dat de meesten de truc wel door hadden.Later kwam de boswachteres Roosje er nog bij, maar toen was de wandeling al haast gedaan, want wij moesten weer terug naar de Stakenberg voor het verdere verloop van de dingen die nog te gebeuren stonden. Bij terugkeer moest gehaast voldaan worden aan de tweejaarlijkse ledenvergadering, omdat anders de kroketten koud werden.

LEDENVERGADERING
Allereerst werden Ko en Roosje bedankt voor de interessante rondleiding door het bos. Applaus!!
Daarna opende de voorzitster de vergadering en heette allen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Pier Dirk. Hij had de tocht naar de Altadag gewaagd ondanks zijn broze gezondheid, maar hij genoot zienderogen van dit gebeuren, waar hij veel van de oude vrienden weer terugzag. Er was één ingekomen stuk van Carrie Alta, die zich excuseerde dat zij niet aanwezig kon zijn omdat zij de 40-jarige reunie van haar jaar in Groningen niet wilde missen. De penningmeester leverde daarna zijn financiëel verslag met nog een voordelig saldo van 177 Euro en stelde voor de bijdrage per adres te stellen op 15 Euro (per adres) per 2 jaar. Hiermee werd ingestemd. De kascommissie bestaande uit Joost en Harmen stelden voor, met een prachtig gestelde brief, om de penningmeester décharge te verlenen, waarmee al weer werd ingestemd, terwijl deze functionaris werd verkozen om voorlopig nog aan te blijven in het bestuur. Ook de kascommissie, die zich zo voortreffelijk van deze taak had gekweten werd verzocht nog een termijn aan te blijven. Vervolgens werd bij acclamatie Fokke verkozen tot de nieuwe secretaris. Het afscheid van mij, als secretaris, werd met een dankwoord van de voorzitster, tot mijn verbazing nog geconcretiseerd met een zeer welkome boekenbon, waarvoor hierbij nogmaals mijn dank. Fokke zal het secretariaat t.z.t. overnemen nadat ik de lopende zaken heb afgehandeld. Voorlopig zal ik de redactie van het Alta Bulletin blijven doen. Na deze verplichte bezigheden stortte het gezelschap zich op de kroketten en de overige heerlijkheden van de welverzorgde lunch. Onder gezellige kout verliep de middag en een aantal sportieve Alta’s meldden zich voor een fietstocht van 15 km. Met gezond blozende koppen keerden zij terug, terwijl sommigen met o.a. ons jongste lid Bart, in de kinderwagen, een ommetje maakten door bos en hei. De ouderen bleven achter, maar ik had niet de indruk dat zij aan onderwerpen voor de conversatie gebrek hadden. Rond de klok van 5 begon de aftocht en kon men wederom terugzien op een geslaagde Alta bijeenkomst. Wel is te hopen dat bij de volgende gelegenheid in 2005 de belangstelling, bij de vroegere getrouwen en de jongere generatie, voor dit