Grondleggers

De grondleggers van de stamboom en deze website

Burgemeester R. Alta J.J. Alta  M.H. Alta Stamboomhouder & Internet

Aardsvader van onze stamboom. Burgemeester Ruurd Alta (1908 – 1987)

Eerst gemeentesecretaris van Wymbritseradeel, later burgemeester van Sloten, vervolgens van Hennaarderadeel en tijdelijk burgemeester van Hindeloopen. Zijn kennis van de stamboom vormde de basis waarop wij konden voortborduren en waarvan de huidige, steeds vollediger wordende stamboom het resultaat is. Het is dan ook terecht dat wij hem kunnen duiden als de aartsvader van ons stamboom onderzoek.

Een uitgebreide versie van de stamboom bestaat, mocht U informatie zoeken omtrent Uw familie neem dan contact met ons op.

Wij zoeken ook geïnteresseerden die zich willen inzetten voor het stamboom onderzoek.