De molen van Makkum

De molen werd in 1776 gebouwd door Ruurd Alta.

In 1880 nam de eigenaar Pier Durks Alta tevens De Eendracht over (dbnr. 3300).

In 1910 werd een dieselmotor ingebouwd, waarna 1922 de wieken werden verwijderd toen de molen werd overgenomen door de firma v.d. Werf.

Het molengedeelte verdween in de jaren daarna geleidelijk, maar tot in de 1960-er jaren werd er nog machinaal hout gezaagd. In mei 1981 werd de onderbouw, toen in gebruik als melkstal, gesloopt.

Bron: Jeugdherinneringen van Rouke Klaas Henstra, Makkum 1996.
Met dank aan H. van der Kaay.