Posted by  webmaster, 09 jun : 08:43
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
Update maart 2014

Update maart 2014

Posted by  webmaster, 18 mrt : 13:28
Alle familie leden die voorheen een login hadden vraag ik om mij te contacteren zodat ik een nieuwe kan aanmaken.
Ook hoor ik graag van mensen die serieus geïnteresseerd zijn in stamboek onderzoek.


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
Overlijden van Willem Alta te Zaandam op 3 augustus jl

Overlijden van Willem Alta te Zaandam op 3 augustus jl

Posted by  webmaster, 07 aug : 22:30
Jubbega, 6 augustus 2013

Vandaag bereikte mij het bericht van het overlijden van Willem Alta te Zaandam op 3 augustus jl.
Behalve Wim en zijn echtgenote Cock hebben wij op vele Altadagen genoten van de trouwe aanwezigheid van de Band of Brothers, want ook de broeders en hun echtgenotes waren meestal present.

Derhalve bewaren wij goede herinneringen aan deze familieleden, hoewel wij al van de meesten inmiddels afscheid hebben moeten nemen.

Er was dus een duidelijke band tussen deze Alta broeders en zij hebben steeds temidden van de andere deelnemende Alta’s op zulke dagen een duidelijk familiaal stempel op deze gezellige bijeenkomsten gedrukt.

Door gebrek aan belangstelling bij de huidige generatie is er een einde gekomen aan deze Altadagen, maar de vereniging ALTA gaat voort en wellicht zullen t.z.t. Alta’s opstaan om de draad weer eens op te pakken.

In ieder geval kunnen wij vaststellen, dat in de tijd toen de trouwe Band of Brothers onze bijeenkomsten bezielden, dit zonder meer bijdroeg aan onze verbondenheid.

Spijtig dat er nu weinig van overgebleven lijkt te zijn.

Rest mij om dochters Marjolein en Ingeborg en hun echtgenoten en verdere afstammelingen sterkte toe te wensen met het verwerken van het verlies van de onvergetelijke papa, opa en opapa.

In de zekerheid dat de herinnering aan beide ouders jullie tot troost zal mogen strekken, verblijf ik met gevoelens van medeleven,

J.J.Alta
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
Vernieuwde website

Vernieuwde website

Posted by  webmaster, 04 jan : 19:01
Door een verhuizing van de server is een groot gedeelte van de informatie van de site verdwenen.
Ik werk er nu hard aan om alles weer op zijn plaats te krijgen.
Sorry voor het ongemak,

Martin (webmaster)
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
Onze ALTA VERENIGING

Onze ALTA VERENIGING

Posted by  webmaster, 04 jan : 18:55
Het kan niet worden ontkend. Onze ALTA VERENIGING wordt gedragen door een enthousiaste kern, die geen bijeenkomst op ALTADAG / WEEKEND zal overslaan.
Toch zijn er veel meer ALTA’s die ternauwernood bekend zijn met onze club en daarbij moet gedacht worden aan vooral de jongere garde. Maar ook jongeren worden ouder en het ligt in de verwachting, dat met het ouder worden, belangstelling voor de geschiedenis van onze voorouders toe zal nemen. In het algemeen is er tegenwoordig veel belangstelling voor het voorgeslacht en het onderzoek daarnaar. Het is dus zaak om deze belangstelling te activeren en meer Alta’s bij de ALTA VERENIGING te betrekken.
Hier ligt een taak voor de harde kern van onze club, om meer Alta’s, en vooral jongeren, bij onze activiteiten te betrekken.

Onlangs mocht ik mijn 74e verjaardag vieren en daarbij kwam, om de feestelijkheid te verhogen, ook nog het feit dat ik reeds 40 jaar bewoner van Jubbega ben.
74 en daarbij de terugblik op 40 jaar brengt ook andere overwegingen mee.
Hoelang zal ik nog in staat zijn om uw redacteur te blijven en wie zou deze taak willen overnemen? Er ligt hier in huis een schat aan gegevens betreffende onze familie en die schat zou moeten worden overgedragen aan iemand die zich bereid verklaart om de taken t.z.t. over te nemen.
Hoewel ik er nog steeds enthousiast tegen aan ga, moet ik toch constateren dat alles een beetje langzamer gaat. Er is natuurlijk onze verre neef in Rhodos, die met hetzelfde enthousiasme is behept en veel kennis aandraagt. Ik moet echter nu al het archief van de Alta’s zodanig gaan ordenen, dat het gemakkelijk kan worden overgedragen.
Om ook deze toekomst zeker te stellen vraag ik om liefhebbers, die zich mogelijk al wat kunnen orienteren.

Dus helder gesteld luidt de vraag:

Is er een toekomstige redacteur onder u allen?
En zo ja, schroom niet!
printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
Copyright the alta family association (R)
LAN_THEME_10    Free-Source.net