De stamboom oprichters

Burgemeester Ruurd Alta
Burgemeester R. Alta 1908 - 1987 J.J. Alta Stamboomhouder 1934-2016 M.H. Alta Stamboomhouder, Digitalisering & Internet

Aardsvader van onze stamboom. Burgemeester Ruurd Alta (1908 - 1987)

Eerst gemeentesecretaris van Wymbritseradeel, later burgemeester van Sloten, vervolgens van Hennaarderadeel en tijdelijk burgemeester van Hindeloopen. Zijn kennis van de stamboom vormde de basis waarop wij konden voortborduren en waarvan de huidige, steeds vollediger wordende stamboom het resultaat is. Het is dan ook terecht dat wij hem kunnen duiden als de aartsvader van ons stamboom onderzoek.

Copyright the alta family association (R)
LAN_THEME_10    Free-Source.net